Služba za informatiko

VODJA:

Franca Manià        Tel. št.: 0481 477261

OSEBJE:

Andrea Sinico       Tel.št. 0481-477232 in -298

Federico Colautti  Tel. št.   0481-477209

 

E-POŠTA:  ced@comuneronchi.it

Partner: Insiel

Pristojni občinski odbornik

Paola Conte