Kadrovska služba

VODJA:

dott.ssa Barbara Zanon  Tel. št. 0481 477241

Elektronska pošta: personale@comuneronchi.it

OSEBJE:

 • Barbara Micheluz  Tel. št. 0481 477210
 • Roberto Dessenibus Tel. št. 0481 477240

 Uradne ure

Pristojnosti

  • Pod vodstvom glavnega tajnika/direktorja skrbi za politiko človeških virov in  oblikuje, na podlagi navodil občinskega odbora, kadrovsko zasedbo ustanove ter jo sproti dopolnjuje. Pripravlja Triletni plan zaposlovanja osebja.
  • Sodeluje pri občih dejavnostih reorganizacije uradov in pripravlja ciljne organizacijske ukrepe.
  • Sodeluje pri pripravi in posodobitvah Splošnih navodil za urade in službe in pri posodobitvah nanje vezanega Organizacijskega pravilnika.
  • Shranjuje in posodablja osebne datoteke uslužbencev.
  • Hrani in posodablja datoteko glavnega tajnika in pripravlja vse akte birokratske narave, povezane s slednjim, vključno z nadomeščanjem v primeru njegove odsotnosti.
  • Na podlagi programskih aktov občine pripravlja in vodi vse postopke in akte povezane z zaposlovanjem za nedoločen in določen čas, na načine, ki ji predvideva veljavna zakonodaja (od sklepov o prostih delovnih mestih, do objave razpisa, prošenj za selekcijo oseb za pokritje delovnega mesta, pa vse do postopka izbire kandidatov ter aktov o zaposlitvi tistih, ki pridobijo to pravico), iz česar je izključeno podpisovanje individualnih pogodb osebja, ki je v pristojnosti posameznih oddelčnih vodij.
  • Vodi postopke mobilnosti uslužbencev iz ali v druge območne ustanove .
  • Vodi postopke notranje mobilnosti uslužbencev.
  • Vodi postopke spremembe delovnih razmerij pri prehodu iz polnega na polovični delovni čas in obratno.
  • Skrbi za preučitev in sestavo končnih ukrepov, izhajajočih iz administrativno upravnih aktov, ki se tičejo osebja in izhajajo iz izvajanja zakonov ali pogodb; od odsotnosti zaradi materinstva do obdobja začasne odsotnosti iz družinskih razlogov, od dovoljenj za izvajanje del, ki ne spadajo med redne delovne naloge, pa do različnih potrdil in izjav, ki jih izdaja na prošnjo zainteresiranih.
  • Prek okrožnic skrbi za obveščanje osebja o novostih, vezanih na pogodbe.
  • Poskrbi za sestavo potrebnih uporabnih aktov posameznih pogodbenih institucij, četudi poprej niso bili izrecno navedeni.
  • Vodi nadzor nad prisotnostjo osebja in seznanja odgovornega za osebje z morebitnimi nenavadnimi vedenji, ki ne ustrezajo sprejetim smrenicam. Poleg tega uradno poroča o ravnanjih kršenja uradnih dolžnosti. Skrbi za štetje število ur sindikalnih sej. Vodi nadzor nad izračunom dopustov, nad izdajo dovoljenj za plačane in neplačane izhode, nad številom bolniških staležev in nad zdravniškimi pregledi.
  • Vodi ekonomsko upravljanje osebja, zaposlenega za nedoločen ali določen čas, kot tudi pridruženenga osebja, kamor spada tudi občinski tajnik. Vodi postopke v zvezi s socialno varnostjo, vezane na odkup ali združitev delovnih let, na pokojnine, na odstop od ene petine plače; postopke delegiranja, izplačila plač in dodatnih izplačil, kamor spada preverjanje predvidenih stroškov v poglavjih proračuna in sestava osnutkov naročil za izplačila. Ukvarja se s plačilom prispevkov za socialno in invalidsko zavarovanje in državnih prispevkov, izpolnjuje potrebne obrazce in sestavlja osnutke naročil za izplačila. Pripravlja in/ali preverja vloge prispevkov za socialno varnost, sestavlja priloge k proračunu, povezane s stroški osebja, in sicer v sodelovanju z osebo odgovorno za pravno administracijo osebja.

Pooblaščeni odbornik

Paola Conte